Universitetet i Stavanger

Not from Universitetet i Stavanger?

News

Subscribe to this blog Archive

Its learning - Webside responderer ikke / Its learning - Website not responding

Norsk - Statusoppdatering 04.05.2015 13:40
Problemene med pålogging til its learning er nå løst.
Skulle du fremdeles oppleve problemer med påloggingen ta kontakt med it-servicedesk:
Telefon: 51 83 30 00
E-post: it-hjelp@uis.no

English - Status update 04.05.2015 13:40
The problems related to its learning and logon issues has been solved.
If you are still unable to sign in please contact the it-servicedesk for assistance:
Phone: 51 83 30 00
Email: it-hjelp@uis.no

Norsk
Brukere som forsøker å logge på its learning kan oppleve at websiden slutter å respondere.
Vi jobber med å løse problemet og nyhetsartikkelen vil bli oppdatert fortløpende ved statusendringer.

English
Users attempting to sign in to It's Learning might experience that the website will stop responding during logon.
We are working to solve the problem as soon as possible and this newsfeed will be updated continuously to keep you informed on status.

04.05.2015 13:46

Problemer med innlogging? / Problems signing in?

Norsk
Husk å logge på It's Learning ved å klikke på valget "Logg på med Feide"
Velg "Universitetet i Stavanger" som tilhørighet i påloggingsvinduet som dukker opp.

Opplever du problemer med innlogging til It's Learning eller andre "Feide" tjenester er det mulig at ditt passord har utløpt og må endres.
For å endre ditt passord gå til https://konto.uis.no.
Velg "Glemt passord" og følg stegene som anvist for å tilbakestille ditt passord

English
Remember to sign to It's Learning  using the option "Log in with Feide"
Use "University of Stavanger" as your affiliation in the logon window which will pop up.

If you are experiencing issues with signing in to It's Learning or other "Feide" services your password might have expired.
To reset your password please goto https://konto.uis.no/en
Select "Forgotten password" and follow the instructions on screen to reset your password.

04.05.2015 09:10

Hjelp til aktivering av IT-tjenester

Som ny student ved UiS er det ulike IT-tjenester som skal aktiveres.
Hvis du har behov for hjelp vil representanter fra IT-avdelingen være tilgjengelig i Arne Rettedalshus for hjelp i uke 34.

Klikk her for mer informasjon og tidspunkter.

28.07.2014 14:11

Pålogging / Log in

På påloggingsbildet, velg "Logg på med Feide"
Hvis valget "Logg på med Feide" ikke viser klikk her

Ansatt:  Ansattnr og passord
Student: Studentnr og passord

Husk å velge "Universitetet i Stavanger" som valg av  læringsinstitusjon.

*****************************************************
.:ENGLISH:.

On the login screen, select "Log in with Feide"
If "Log in with Feide" does not show click here

Employee: Employee number and password
Student: Student number and password

Remember to select "University of Stavanger" as the choice of learning institution.

12.12.2013 07:52