Nyheter Abonner på denne bloggen

Arkiv

Pålogging / Log in

På påloggingsbildet, velg "Logg på med Feide"
Hvis valget "Logg på med Feide" ikke viser klikk her

Ansatt:  Ansattnr og passord
Student: Studentnr og passord

Husk å velge "Universitetet i Stavanger" som valg av  læringsinstitusjon.

*****************************************************
.:ENGLISH:.

On the login screen, select "Log in with Feide"
If "Log in with Feide" does not show click here

Employee: Employee number and password
Student: Student number and password

Remember to select "University of Stavanger" as the choice of learning institution.

Hjelp til aktivering av IT-tjenester

Som ny student ved UiS er det ulike IT-tjenester som skal aktiveres. Hvis du har behov for hjelp vil representanter fra IT-avdelingen være tilgjengelig i Arne Rettedalshus for hjelp i uke 33.

Klikk her for mer informasjon og tidspunkter.

Datakurs for studenter

IT-avdelinga v/UiS-IKT kompetanse arrangerer følgjande grunnleggjande datakurs.

Klikk her for mer informasjon og tidspunkter.

Trådløst nettverk / WLAN

For informasjon om trådløst nett / eduroam samt brukerveiledninger, se UiS intranettsider "Trådløst nettverk eduroam".  Gjestebrukere som allerede har gjestekonto kan også benytte eduroam. Andre gjester må ta kontakt med IT Servicedesk.

For studenter: http://student.uis.no/article.php?articleID=28147&categoryID=6170

For ansatte: http://ansatt.uis.no/aktuelt/article28147-2955.html

********************************************
.:ENGLISH:.

For information about wireless network / eduroam and user guidelines, see the university's intranet pages "Trådløst nettverk eduroam ". Guest Users who already has a guest account can also use eduroam. Other guests must contact the IT Service Desk.

For students: http://student.uis.no/article.php?articleID=28147&categoryID=6170

For employees: http://ansatt.uis.no/aktuelt/article28147-2955.html